AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2023-12-26

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2566
คณะ/หน่วยงาน กองอาคารสถานที่
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66129119193
แหล่งเงิน เงินงบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ. 2566
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาสนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอลและสนามฟุตซอล จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2566
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-12-26
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2023-12-26

ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR

ปีงบประมาณ 2566
คณะ/หน่วยงาน กองอาคารสถานที่
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66129119193
ชื่อประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาสนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอลและสนามฟุตซอล จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์ 5
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 2024-01-04
สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1451 , 0-5596-1157
อีเมลล์ สำหรับวิจารณ์ procurement1@nu.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-12-26
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2023-11-28

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2566
คณะ/หน่วยงาน กองอาคารสถานที่
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66129119193
ชื่อประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาสนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอลและสนามฟุตซอล จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
วงเงินราคากลาง 8,356,777.07 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2023-11-28
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
0000-00-00

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2566
คณะ/หน่วยงาน กองอาคารสถานที่
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66129119193
ชื่อประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาสนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอลและสนามฟุตซอล จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
วงเงินราคากลาง 8,356,777.07 บาท
เลขที่เอกสาร รด.38/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-01-11
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-01-25
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-01-26
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1451 , 0-5596
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 0000-00-00
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2566
คณะ/หน่วยงาน กองอาคารสถานที่
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66129119193
ชื่อประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาสนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอลและสนามฟุตซอล จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
บริษัท ไทย เทคคอน จำกัด จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาสนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอลและสนามฟุตซอล จำนวน 1 งาน 7,000,000.00 บาท 2024-03-28
ไฟล์ประกาศ