AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

ประกาศขายทอดตลาด

รายการเอกสาร

# ชื่อเอกสาร ปีงบประมาณ กำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ วันที่ลงประกาศ ไฟล์ประกาศ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
2567 2024-05-24 สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 0-5596-3125 ถึง 7 2024-05-03 Download
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของกองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
2567 2024-05-27 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 0-5596-8322 , 0-5596 2024-05-13 Download
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของวิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ
2567 2024-05-29 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 0-5596-8577 2024-05-14 Download
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
2567 2024-05-28 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0-5596-7322 2024-05-14 Download
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
2567 2024-06-20 คณะเภสัชศาสตร์ 0-5596-3733 2024-05-20 Download
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของวิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ
2567 2024-05-29 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 0-5596-8577 2024-05-27 Download
7 ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
2567 0000-00-00 คณะเภสัชศาสตร์ 2024-05-28 Download
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2567 2024-06-18 สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 0-5596-4709 2024-06-04 Download
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดรถตู้โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2567 2024-06-18 สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 0-5596-4709 2024-06-04 Download
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ ๒)
คณะแพทยศาสตร์
2567 2024-07-31 สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 0-5596-7992 , 0-5596 2024-07-17 Download
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปิงประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) , พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
2567 2024-08-02 สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 0-5596-6654 2024-07-19 Download