AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2023-09-29

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 4,486,500.00 บาท
เลขที่โครงการ 66109013942
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2566
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-09-29
ไฟล์ประกาศ
161.767 MB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2023-10-12

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 4,486,500.00 บาท
เลขที่โครงการ 66109013942
ชื่อประกาศ ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 4,486,500.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 5
ชื่อผู้ลงประกาศ ชนาธิป
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2023-10-12
ไฟล์ประกาศ
51.95 MB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2023-10-16

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 4,486,500.00 บาท
เลขที่โครงการ 66109013942
ชื่อประกาศ ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 4,486,500.00 บาท
เลขที่เอกสาร รด.7/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2023-10-16
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2023-10-24
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2023-10-25
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1157
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-10-16
ไฟล์ประกาศ
1450.087 MB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 4,486,500.00 บาท
เลขที่โครงการ 66109013942
ชื่อประกาศ ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด Ethiodized Oil จำนวน 150ชิ้น/piece 1,982,175.00 บาท 2024-01-12
บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพื่อการรักษา (Interventional Vascular Microcatheter) จำนวน 200 ชิ้น/piece 2,400,000.00 บาท 2024-01-12
ไฟล์ประกาศ