AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2023-11-06

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2566
คณะ/หน่วยงาน กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ ซื้อ
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66109338146
แหล่งเงิน เงินงบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ. 2566
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการ ซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2566
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-11-06
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม