AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2024-03-14

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 4,070,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049181864
แหล่งเงิน เงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2567
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อระบบทดสอบการชาร์จ และ ดิสชาร์จแบตเตอรี่ และทดสอบความต้านทานภายในแบตเตอรี่ ขนาด ๑๘ กิโลวัตต์ สำหรับรถยนต์ขนาด ๕ ที่นั่ง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-03-14
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-06-13

ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 4,070,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049181864
ชื่อประกาศ ซื้อระบบทดสอบการชาร์จ และ ดิสชาร์จแบตเตอรี่ และทดสอบความต้านทานภายในแบตเตอรี่ ขนาด ๑๘ กิโลวัตต์ สำหรับรถยนต์ขนาด ๕ ที่นั่ง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์ 3
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 2024-06-18
สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-4014, 0-5596-1157
อีเมลล์ สำหรับวิจารณ์ procurement1@nu.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-06-13
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-06-12

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 4,070,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049181864
ชื่อประกาศ ซื้อระบบทดสอบการชาร์จ และ ดิสชาร์จแบตเตอรี่ และทดสอบความต้านทานภายในแบตเตอรี่ ขนาด ๑๘ กิโลวัตต์ สำหรับรถยนต์ขนาด ๕ ที่นั่ง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
วงเงินราคากลาง 4,070,000.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2024-06-12
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-06-21

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 4,070,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049181864
ชื่อประกาศ ซื้อระบบทดสอบการชาร์จ และ ดิสชาร์จแบตเตอรี่ และทดสอบความต้านทานภายในแบตเตอรี่ ขนาด ๑๘ กิโลวัตต์ สำหรับรถยนต์ขนาด ๕ ที่นั่ง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
วงเงินราคากลาง 4,070,000.00 บาท
เลขที่เอกสาร งปม.37/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-06-21
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-06-28
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-07-01
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-4014 , 0-5596
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-06-21
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 4,070,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049181864
ชื่อประกาศ ซื้อระบบทดสอบการชาร์จ และ ดิสชาร์จแบตเตอรี่ และทดสอบความต้านทานภายในแบตเตอรี่ ขนาด ๑๘ กิโลวัตต์ สำหรับรถยนต์ขนาด ๕ ที่นั่ง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
ไฟล์ประกาศ