AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2024-04-17

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
วิธีการจัดหา
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 3,300,000.00 บาท
เลขที่โครงการ
แหล่งเงิน เงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2567
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-04-17
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม